برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رحیم سرمدی آذر

نام : رحیم سرمدی آذر
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / جلفا
پادگان محل خدمت : هنگ مرزی
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / عجبشير
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : یکم مرداد 99
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

توی جلفا خدمت میکنم ارگان نیروی انتظامی یگان مرزبانی میخوام بایکی از شهرهای عجبشیر آذرشهر مراغه بناب ملکان جابجا بشم تلفن تماس برای هماهنگی09227366752