برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رامین محمودی

نام : رامین محمودی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : کلانتری۱۲مدرس
استان درخواستی : زنجان / زنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :