برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رامین قبادی

نام : رامین قبادی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
استان محل خدمت : گیلان / رود سر
پادگان محل خدمت : چینی جان
استان درخواستی : مازندران / تنكابن
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مرداد 99
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :