برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حمیدرضا بیستونی

نام : حمیدرضا بیستونی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : نیرو هوایی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :