برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین قربانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : یگان حفاظت صدا سیما
استان درخواستی : اردبیل / خلخال
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :

محل خدمت صدا سیما، بخاطر مشگلات میخام جابجایی بگیرم به اردبیل