برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین صالحی

نام : حسین صالحی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
استان محل خدمت : لرستان / نور آباد
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی انتظامی استادن دلفان
استان درخواستی : خوزستان / آبادان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :

هرجایی تو خوزستان فرقی نداره