برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین زنگوله چی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :

اعزام آبان ۹۹- پلیس دیپلمات