برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین دهقانی

نام : حسین دهقانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۱۰
استان محل خدمت : کردستان / سنندج
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان غربی / چالدران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیر۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :