برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسین برزگر

نام : حسین برزگر
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : بهارستان،مجلس
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

سربازه مجلسم بهترین جا برا بچهای تهران.بیست چهارساعت پست بیست چهارساعت استراحت