برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حسینعلی سودایی

نام : حسینعلی سودایی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : پایگاه سوم شکاری خلبان شهید نوژه
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1399/2/1
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :