برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حجت کوهی

نام : حجت کوهی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
استان محل خدمت : خوزستان / شوش
پادگان محل خدمت : اداره کار گزینی
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : خرداد ۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :