برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حجت پهلوانی زاده

نام : حجت پهلوانی زاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : ناحیه مقاومت
استان درخواستی : کرمانشاه / پاوه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 3
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :

به علت مشکل خانوادگی و مالی