برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حامد پیریایی

نام : حامد پیریایی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : شهدای کرمانشاه
استان درخواستی : لرستان / بروجرد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : .
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :