برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

حامدطهماسبی

نام : حامدطهماسبی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / خوي
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : اردبیل / پارس آباد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :