برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

جواد صمدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
استان محل خدمت : گلستان / گنبد كاووس
پادگان محل خدمت : هنگ مرزی اترک گنبدکاووس
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه :

توضیحات :

پایه خدمتی شهریور 99