برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

بهزاد لطفی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : تیپ۴۱ متحرک هجومی کمیل
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه :

توضیحات :