برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

بهروز نیکخواه

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / چابهار
پادگان محل خدمت : دهم شکاری برادران دلحامد
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه :

توضیحات :