برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ایمان حاتمی

نام : ایمان حاتمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : تحقیقات خودکفائی
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 4
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی دریایی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :