برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امین نوبخت

نام : امین نوبخت
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
استان محل خدمت : کردستان / سنندج
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :