برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امین فریار

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
استان محل خدمت : هرمزگان / تنب بزرگ
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی دریایی
درجه :

توضیحات :