برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امین سرلک

نام : امین سرلک
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
استان محل خدمت : خوزستان / اهواز
پادگان محل خدمت : شهید درویش
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیر ماه ۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

اغلب گوشی خاموشه چون سربازیم پیام بدین لطفا توضیحات و مزایارو میگم بدرد اهوازیا میخوره بیشتر بد شهر های نزدیک استان