برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر محمد برومند

نام : امیر محمد برومند
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شرق تهران
استان درخواستی : البرز / كرج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مرداد 99
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

به علت دوری راه از خانه و سخت بودن مسیر خواستار جابه جایی هستم