برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر صادقی

نام : امیر صادقی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۰۹
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پلیس دیپلماتیک تهران -مطهری
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

من سرباز پلیس دیپلماتیک تهران هستم. پلیس دیپلماتیک فقط پست از اماکن سیاسی و سفارت خانه ها هست. درخواست انتقالی به استان اصفهان رو دارم . کسانی که تمایل به انتقالی به شهر تهران هستند، به شماره وارد شده تماس یا واتساپ پیام بگذارند .