برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر حسین نعیمی

نام : امیر حسین نعیمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
استان محل خدمت : همدان / كبودر اهنگ
پادگان محل خدمت : پایگاه شکاری محمد نوژه
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸/۸/۰۱
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

لطفا اگه دوره کد دژبان هستین تماس بگیرید چون دوره کد دژبانم