برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر‌حسین‌‌کربلایی

نام : امیر‌حسین‌‌کربلایی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : شهر‌ضا‌گروه‌۲۲‌توپخانه‌
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۲‌ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :

با‌پشینهاد‌عالی