برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیریمینی سلطان

نام : امیریمینی سلطان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : هنگ مرزی پاوه
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :