برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیررضا هنرفر

نام : امیررضا هنرفر
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
استان محل خدمت : خراسان جنوبی / بيرجند
پادگان محل خدمت : مرکز آموزشی محمد رسول الله یگان قرارگاه
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :