برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین کربلایی

نام : امیرحسین کربلایی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
استان محل خدمت : اصفهان /
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۲ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :

فوری‌- باتوافق ویژه