برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

اردلان آقاپوری

نام : اردلان آقاپوری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : یگان امداد نیرو انتظامی
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 2 ماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :