برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

اراک قم

نام : اراک قم
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : قم / قم
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت 99
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

درصورت عدم پاسخگویی، کلمه "جابجایی" را پیامک کنید تا با شما تماس بگیرم