برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

احمد دارابی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : راهنمایی ورانندگی منطقه۶
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :

ستوان دوم هستم وباکسی ستوان باشه میتونم جابجابشم .اینجاراننده هستم وکارش تقریباراحته.اگرخاموش بود واتساپ پیام بدید.