برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

احسان مجرد

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
استان محل خدمت : خراسان رضوی / قوچان
پادگان محل خدمت : تیپ 277 شهید تولایی
استان درخواستی : خراسان شمالی / بجنورد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 13 ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :