برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

احسان حوت

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / ايرانشهر
پادگان محل خدمت : تیپ 388گردان379
استان درخواستی : سیستان و بلوچستان / چابهار
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه :

توضیحات :