برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ابوالفضل وفایی

نام : ابوالفضل وفایی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
استان محل خدمت : کردستان / سنندج
پادگان محل خدمت : ستاد مرزبانی شماره۲
استان درخواستی : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر ماه۱۳۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

من در ستاد مرزبانی استان کردستان شهر سنندج هستم و درخواست جابجایی به کرمانشاه دارم