برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ابوالفضل وفایی

نام : ابوالفضل وفایی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
استان محل خدمت : کردستان / سنندج
پادگان محل خدمت : ستاد مرزبانی شماره۲
استان درخواستی : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر ماه۱۳۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

سلام ابوالفضل وفایی هستم سرباز صفر هستم پایه خدمتی آذر۹۸ هستم الان در ستاد مرزبانی کردستان شهر سنندج خدمت مکنم.اگه کسی از کرمانشاه هست خواست بیاد سنندج باهاش جابجایی مکنم