برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

آرمین قلی پور شهرکی

نام : آرمین قلی پور شهرکی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
استان محل خدمت : لرستان / خرم آباد
پادگان محل خدمت : سراب ناوه کش
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سه ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :