برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

آرمان پیشوا

نام : آرمان پیشوا
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت ۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار دوم

توضیحات :