برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

درخواست های ویژه اخیر

فوری
جابجایی سرباز به : خوزستان

درخواست جابجایی

 • از : ایلام
 • به : خوزستان
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : چهارمحال بختیاری

درخواست جابجایی

 • از : فارس
 • به : چهارمحال بختیاری
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خوزستان

درخواست جابجایی

 • از : خوزستان
 • به : خوزستان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خراسان شمالی

درخواست جابجایی

 • از : خراسان رضوی
 • به : خراسان شمالی
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : گلستان

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : گلستان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : سیستان و بلوچستان
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی هوایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : سیستان و بلوچستان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی هوایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کردستان

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : کردستان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : سمنان

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان شرقی
 • به : سمنان
 • یگان : پدافند هوایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کردستان

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان غربی
 • به : کردستان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان غربی
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : کرمانشاه
 • به : اصفهان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : کرمانشاه
 • به : اصفهان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خراسان رضوی

درخواست جابجایی

 • از : خراسان رضوی
 • به : خراسان رضوی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان شرقی
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : همدان

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : همدان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : همدان

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : همدان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان شرقی
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : چهارمحال بختیاری

درخواست جابجایی

 • از : فارس
 • به : چهارمحال بختیاری
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : لرستان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : قم
 • به : اصفهان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خراسان رضوی

درخواست جابجایی

 • از : خراسان رضوی
 • به : خراسان رضوی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : سمنان
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : هرمزگان

درخواست جابجایی

 • از : خراسان جنوبی
 • به : هرمزگان
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : مازندران

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : مازندران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : گلستان
 • به : تهران
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : گیلان

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : گیلان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خراسان رضوی

درخواست جابجایی

 • از : خراسان رضوی
 • به : خراسان رضوی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : اصفهان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده

آخرین درخواست های ثبت شده

جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : کهکیلویه و بویراحمد ، دهدشت
 • به : چهارمحال بختیاری ، شهركرد
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۰۰:۳۴
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • به : مازندران ، ساري
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۲۳:۴۶
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : تهران ، تهران
 • به : سمنان ، سمنان
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : پدافند هوایی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۲۳:۱۱
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : تهران ، تهران
 • به : سمنان ، سمنان
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : پدافند هوایی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۲۳:۱۱
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : تهران ، تهران
 • به : سمنان ، سمنان
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : پدافند هوایی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۲۳:۰۹
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : سیستان و بلوچستان ، چابهار
 • به : سیستان و بلوچستان ، چابهار
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۲۳:۰۵
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : تهران ، اسلامشهر
 • به : اصفهان ، اصفهان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۲۲:۲۶
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : تهران ، اسلامشهر
 • به : اصفهان ، اصفهان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۲۲:۲۴
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : خراسان شمالی ، آشخانه
 • به : گلستان ، گرگان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۲۲:۰۴
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۲۰:۲۳
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

سرباز وظیفه

 • از : فارس ، شيراز
 • به : هرمزگان ، قشم
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی دریایی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۱۸:۰۰
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : آذربایجان غربی ، اروميه
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۱۷:۲۶
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : اصفهان ، اصفهان
 • به : سیستان و بلوچستان ، زاهدان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۱۶:۰۶
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : اصفهان ، اصفهان
 • به : سیستان و بلوچستان ، زاهدان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۱۶:۰۴
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : اصفهان ، اصفهان
 • به : سیستان و بلوچستان ، زاهدان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۱۵:۵۱
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : لرستان ، خرم آباد
 • به : لرستان ، بروجرد
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۱۵:۲۹
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

سرباز وظیفه

 • از : سیستان و بلوچستان ، زاهدان
 • به : خراسان رضوی ، نيشابور
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۱۴:۴۵
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : فارس ، بوانات
 • به : چهارمحال بختیاری ، شهركرد
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۱۴:۰۴
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : چهارمحال بختیاری ، شهركرد
 • به : فارس ، شيراز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۱۱:۵۹
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : چهارمحال بختیاری ، شهركرد
 • به : اصفهان ، اردستان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۱۱:۵۸
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : هرمزگان ، بندرعباس
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی هوایی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۱۰:۰۹
مشاهده