برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

درخواست های ویژه اخیر

فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : لرستان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان غربی
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : قزوین

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : قزوین
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی هوایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : فارس

درخواست جابجایی

 • از : هرمزگان
 • به : فارس
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : خوزستان
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : تهران
 • یگان : پدافند هوایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : گیلان

درخواست جابجایی

 • از : خوزستان
 • به : گیلان
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : مازندران

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : مازندران
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کردستان

درخواست جابجایی

 • از : اردبیل
 • به : کردستان
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خراسان رضوی

درخواست جابجایی

 • از : خراسان جنوبی
 • به : خراسان رضوی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : تهران
 • یگان : پدافند هوایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : همدان

درخواست جابجایی

 • از : مرکزی
 • به : همدان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کرمان

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : کرمان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : گلستان

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : گلستان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : گیلان

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : گیلان
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کرمان

درخواست جابجایی

 • از : فارس
 • به : کرمان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : مازندران
 • به : تهران
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : فارس

درخواست جابجایی

 • از : خوزستان
 • به : فارس
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : اصفهان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : قزوین

درخواست جابجایی

 • از : اصفهان
 • به : قزوین
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کردستان

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : کردستان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کردستان

درخواست جابجایی

 • از : کرمانشاه
 • به : کردستان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : مرکزی

درخواست جابجایی

 • از : مرکزی
 • به : مرکزی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : بزد
 • به : اصفهان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کرمانشاه

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : کرمانشاه
 • یگان : پدافند هوایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : کرمانشاه
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : لرستان

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : لرستان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : اصفهان
 • یگان : نیروی دریایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان غربی
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده

آخرین درخواست های ثبت شده

جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمد پورعباس

 • از : اردبیل ، اردبيل
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

شهاب میلان

 • از : تهران ، تهران
 • به : آذربایجان غربی ، اروميه
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سعید نجفی

 • از : تهران ، تهران
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

اسعد مبارکی

 • از : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • به : کردستان ، سنندج
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

محمد رضا خان احمدی

 • از : کردستان ،
 • به : تهران ،
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

جعفر نیکان

 • از : تهران ، تهران
 • به : اصفهان ، اصفهان
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی هوایی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

فاضل حویدی

 • از : خوزستان ، شوش
 • به : خوزستان ، آبادان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

احسان سارخانزاده

 • از : لرستان ، خرم آباد
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

محمد خليلي

 • از : فارس ، كازرون
 • به : بوشهر ، بوشهر
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سید مجتبی ندیمی

 • از : اردبیل ، اردبيل
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

ابولفضل نعمتی

 • از : گیلان ، رشت
 • به : اردبیل ،
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

حسین قاسمی

 • از : کردستان ، ديواندره
 • به : آذربایجان غربی ، ماكو
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

مهدی کاظمی

 • از : خراسان جنوبی ، قائن
 • به : گلستان ، آق قلا
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

امير وزان

 • از : تهران ، تهران
 • به : خراسان رضوی ، مشهد
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سید محمد مهدی حسینی

 • از : تهران ، اسلامشهر
 • به : مازندران ،
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

امیر حسین آقایی مرزونی

 • از : تهران ، تهران
 • به : مازندران ، قائم شهر
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

احسان شیری

 • از : تهران ، تهران
 • به : تهران ، پاكدشت
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

کامران فتحی

 • از : آذربایجان غربی ، سلماس
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

امین هدایتی

 • از : تهران ، تهران
 • به : قزوین ، قزوين
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

مجید داوودی

 • از : اصفهان ، فريدن
 • به : چهارمحال بختیاری ، شهركرد
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمد غوابش

 • از : مرکزی ، اراك
 • به : خوزستان ، اهواز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده