برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

اشكان آذرگون

 • از : آذربایجان غربی ، اروميه
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

علیرضاحبیبی

 • از : کردستان ، سنندج
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

محسن قره داش محمدی

 • از : خراسان رضوی ، مشهد
 • به : تهران ، شهريار
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

هادی قریب

 • از : تهران ، دماوند
 • به : اردبیل ، اردبيل
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

بهنام حیدریان

 • از : آذربایجان غربی ، اروميه
 • به : ایلام ، ايلام
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

رحیم حاجتی بردمیلی

 • از : کرمانشاه ، قصر شيرين
 • به : خوزستان ، اهواز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سعید فلاحی

 • از : اصفهان ، شهرضا
 • به : لرستان ، خرم آباد
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

عادل دارمی

 • از : کرمان ، كرمان
 • به : خوزستان ، اهواز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

میلاد علی پناه

 • از : اصفهان ، شهرضا
 • به : کردستان ، سنندج
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

علی رستمی

 • از : همدان ، كبودر اهنگ
 • به : آذربایجان غربی ، چایپاره
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

فرشید پشابادی

 • از : کرمانشاه ، سر پل ذهاب
 • به : کردستان ، سنندج
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

امیر داوری

 • از : قم ، قم
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

حسین صنایع

 • از : تهران ، تهران
 • به : گیلان ،
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

پیمان قره گزلو

 • از : کرمانشاه ، سر پل ذهاب
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

رضا سامری

 • از : بوشهر ، بوشهر
 • به : خوزستان ، اهواز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

شايان اراده

 • از : اصفهان ، اصفهان
 • به : فارس ، شيراز
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

محمد اسدپور

 • از : کردستان ، سنندج
 • به : آذربایجان غربی ، اروميه
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

بهنام پورحبیبی ماسوله

 • از : گیلان ، ماسال
 • به : گیلان ، رشت
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

حاجعلی

 • از : مرکزی ، اراك
 • به : مرکزی ، دليجان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

اکبر ولی زاده

 • از : تهران ، تهران
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : پدافند هوایی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

سیامک همتی زنگلانی

 • از : بوشهر ، بوشهر
 • به : بوشهر ، بوشهر
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده