برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

منصوری

نام : منصوری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : ایلام / ايلام
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی 97
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

سرباز نیروی انتظامی متقاضی جابجایی از کرمانشاه به ایلام