برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

احمد همتی

نام : احمد همتی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
استان محل خدمت : لرستان / خرم آباد
پادگان محل خدمت : تیپ 284 متحرک و هجومی هوشنگ رستمی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ليسانس وظیفه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :