برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

یونس عمرملی

نام : یونس عمرملی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۲
استان محل خدمت : کردستان / مريوان
پادگان محل خدمت : تیپ۳۲۸
استان درخواستی : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

سلام تو تیپ خدمت میکنم تیپ کسی کاری به کسی نداره کادری هاش خوب هستن و کاری به آدم ندارن آسایشگاه مرتبه کولر و بخاری دستشویی زیاد حمام مرتب بوفه نزدیک آسایشگاه گروهان ارکان خدمت میکنم و مرخصی تو شهری هفته دوروز آزاده