برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

یونس وسنه نژاد

نام : یونس وسنه نژاد
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : پدافند هوایی پادگان شهید رفیعی UCF
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1394/4/19
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

محل خدمت بنده منطقه عملیاتی بسیار خوب انرژی هسته ای اصفهان است فاصله تا مرکز شهر ربع ساعت