برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

یونس علامی

نام : یونس علامی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
استان محل خدمت : سمنان / شاهرود
پادگان محل خدمت : داخل شهر شاهرود
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ندارم
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :