برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

یونس رنجبری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
استان محل خدمت : هرمزگان / بندر جاسك
پادگان محل خدمت : تیپ دوم تکاوران حضرت رسول اعظم
استان درخواستی : هرمزگان / بندرعباس
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۵ ماه خدمت ناوبان سوم وظیفه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی دریایی
درجه : گروهبان سوم

توضیحات :

به دلیل مشکلات درخواست جا به جایی را دارم ممنون