برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

یوسف محسنی دارانی

نام : یوسف محسنی دارانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : پایگاه نهم شکاری شهید خسرو عبدالکریمی
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

جابجایی