برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

یوسف قزل سفلی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
استان محل خدمت : فارس / صفاشهر
پادگان محل خدمت : پادگان پدافند هوایی شهیدان احمدی و محسنی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/11/19
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

جهت جابه جایی از شیراز به تهران