برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

یوسف عباس نژاد

نام : یوسف عباس نژاد
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : ابشناسان قوشجی گروه433 مهندسی رزمی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1/12/98
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

فوری