برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

یوسف برنجیان

نام : یوسف برنجیان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
استان محل خدمت : کهکیلویه و بویراحمد / ياسوج
پادگان محل خدمت : حفاظت و اطلاعات
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهر ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :