برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

یاسین پروانه

نام : یاسین پروانه
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
استان محل خدمت : تهران / رباط كريم
پادگان محل خدمت : رآهن تهران
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

جایی ک هستم واقعا عالیه ولی ب دلیل مشکلات شخصی نیاز ب جابجایی دارم ، کسی مایل بود تماس بگیره ، اگه جز رآهن هم نبود مشکلی نیست