برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

یاسر حاج رجبی

نام : یاسر حاج رجبی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : 128تهران نو تهرانپارس
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :